Thursday, August 13, 2009

FENOMENA ALAM SEKITAR

Semua tajuk tentang fenomena alam sekitar terdapat di bahagian ini. Sila klik tajuk yang hendak anda pilih di bawah:

1. Fenomena penipisan ozon (faktor, kesan dan langkah)
2. Fenomena pulau haba (faktor, kesan dan langkah)
3. Fenomena kesan rumah hijau (faktor, kesan dan langkah)
4. Fenomena hujan asid (faktor, kesan dan langkah)
5. Kejadian jerebu (faktor dan langkah)
6. Kejadian banjir kilat (faktor dan langkah)
7. Pencemaran air (faktor, kesan dan langkah)
8. Pencemaran udara (faktor, kesan dan langkah)
9. Rumusan tentang fenomena alam sekitar (semua tajuk)

No comments:

Post a Comment