Thursday, August 13, 2009

Kesan Rumah Hijau: Faktor, kesan dan langkah mengatasi.

1. Bincangkan enam faktor yang menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. [6 markah]

Jawapan:
Faktor kesan rumah hijau:

1. banyak berlaku pembakaran terbuka/ pembakaran hutan
2. banyak asap dari kereta atau kenderaan
3. banyak asap dari kilang
4. pembakaran bahan api fosil berlebihan
5. kurang pokok / tumbuhan hijau / penerokaan hutan berlebihan
6. penggunaan petrol berplumbum yang banyak
7. Pembebasan bahan CFC dari alat hawa dingin yang banyak.
8. Ujian senjata nuklear yang berlebihan.

2. Huraikan 6 kesan akibat fenomena rumah hijau. [6 markah]


Jawapan:
Kesan fenomena rumah hijau:
1.menyebabkan pencairan ais di kutub dan kawasan pergunungan
2. mengakibatkan kenaikan suhu dunia/ global
3. berlakunya kenaikan aras laut
4. daratan yang rendah ditenggelami air / pulau ditenggelami air
5. peluasan kawasan gurun
6. penurunan hasil pertanian/ penternakan kerana kurang fotosintesis
7. kandungan gas oksida dalam udara meningkat
8. menyebabkan berlakunya perubahan iklim dunia.

3. Bincangkan enam langkah mengatasi kesan rumah hijau. [6 markah]

Jawapan:
Langkah mengatasi rumah hijau:
1. menanam pokok / menambah kawasan hijau/ menghijaukan bumi.
2. mengenakan denda/ menguatkuasakan undang-undang kepada pihak mencemarkan alam sekitar.
3. mengadakan kempen alam sekitar / pendidikan alam sekitar.
4. kenderaan menggunakan petrol tanpa plumbum
5. memasang alat penapis asap kilang
6. menjalankan pembakaran menggunakan incinerator
7. berkongsi kereta
8. menjalankan proses kitar semula bahan buangan/ terpakai
9. menjalankan R&D
..
.........- kembali ke tajuk fenomena alam sekitar -
.....
..............

No comments:

Post a Comment